Fotosoutěž

pro fotografy z TišnovskaFotosoutěž pro fotografy z Tišnovska


Tišnovský fotoklub vyhlašuje soutěž pro amatérské fotografy z Tišnovska:

1. ročník fotografické soutěže s tématem „Moje tři nej“.

Pro účast stačí jenom abyste vaše nejlepší a nejoriginálnější fotografie umístili, po registraci, na tyto webové stránky:

www.soutez.fotoklubtisnov.cz


Pravidla soutěže

Vyhlašovatel - KPFT Tišnov

Platnost soutěže - od 1.7. 2018 do 31.10. 2018

Do soutěže se může zapojit každý amatérský fotograf

Svojí registrací v soutěži na www.soutez.fotoklubtisnov.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídí osobně. Všechny zaslané fotografie budou k nahlédnutí na uvedených internetových stránkách.

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující podmínky soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv fotografii bez udání důvodu a předchozího informování soutěžícího ze soutěže vyřadit.


Fotografie


Fotograf musí mít správně vypsanou registraci, pro případné oslovení.

Pořadatel si vyhrazuje právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci připravované výstavy.

Vyhodnocení soutěžních fotografií provede odborná porota KPFT.

Tři nejlepší fotografie budou oceněny věcnými cenami.

Třicet nejlépe ohodnocených fotografií bude vystaveno v Galerii Na Schodech.

Využití fotografií ke komerčním účelům bude možné pouze za písemného souhlasu autora.

Jakékoliv bližší dotazy k fotosoutěži můžete napsat na email klouba@fotoklubtisnov.cz